Servicii

S.C. FIRE SAFETY SERVICES S.R.L. ofera servicii complete adresate tuturor problemelor de prevenire si stingere a incendiilor din cadrul unei firme, prin asumarea raspunderii totale fata de beneficiari si in fata organelor de control, o viziune inovatoare in acest domeniu de activitate.

Servicii prestate:

- Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii de la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta "Vasile Goldis" al judetului arad a avizelor si acordurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare obtinerii autorizatiilor de construire pentru noi investitii, pentru modificari constructive sau pentru schimbarea destinatiei unor spatii existente, respectiv a autorizatiilorde prevenire si stingere a incendiilor necesare pentru functionarea societatilor in conformitate cu Normelor metodologice de avizare si autorizare (Ordin MaI 80/06.05.2009):

 

- Avizului de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiei de construire;
- Avizului de securitate la incendiu pentru schimbarile de destinatie si modernizarile la constructiile si amenajarile existente care, potrivit legii, nu necesita autorizatii de construire;
- Avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice, in conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism;
- Autorizatiei de securitate la incendiu ce se emite dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, la darea in exploatare a constructiilor sau amenajarilor noi.
- Prin documentatii se vor stabili toate variantele privind masurile de prevenire a incendiilor ce vor trebui indeplinite, astfel incat aceste masuri sa implice costuri minime;

- Intocmirea planurilor de interventie-evacuare: Planuri de interventie/evacuare in caz de incendiu sunt documente obligatorii pentru toti agentii economici, care se prelucreaza angajatilor unitatii si se vor elabora tinand seama de fiecare constructie, instalatie tehnologica sau platforma de depozitare. Intocmirea planului de interventie, in conformitate cu O.M.a.I 163/28.02.2007 este obligatorie deoarece asigura desfasurarea in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in caz de urgenta. [Exemplu de plan de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale in caz de incediu]

- Consultanta in organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor [detalii]

- Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu:Intocmirea planurilor de interventie-evacuare: Planuri de interventie/evacuare in caz de incendiu sunt documente obligatorii pentru toti agentii economici, care se prelucreaza angajatilor unitatii si se vor elabora tinand seama de fiecare constructie, instalatie tehnologica sau platforma de depozitare.Intocmirea planului de interventie, in conformitate cu O.M.a.I 163/28.02.2007 este obligatorie deoarece asigura desfasurarea in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in caz de urgenta [Exemplu de plan de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale in caz de incediu]

- Efectuarea lunara a instructajului privind prevenirea si stingerea incendiilor cu intreg personalul angajat si consemnarea acestuia in fisele de instructaj;

- Executarea trimestrial cu intreg personalul angajat a unui exercitiu practic de alarmare si interventie in caz de incendiu, pentru o situatie concreta;

- Aducerea la cunostinta conducerii societatii a legislatiei nou aparute si a masurilor ce se impun a fi luate in concordanta cu acest fapt;

- Exercitii de evacuare:Evenimentele din ultima perioada legate de izbucnirea incendiilor la diverse cladiri, dovedesc inca odata necesitatea antrenarii angajatilor prin exercitii de evacuare desfasurate la nivelul societatilor unde isi desfasoara activitatea. Prin organizarea acestor exercitii se urmareste verificarea modului in care sunt puse in aplicare planurile de actiune, cooperare si interventie pentru limitarea efectelor unui incendiu, pregatirea angajatilor pentru formarea si perfectionarea deprinderilor practice privind modul de comportament pe timpul situatiilor de urgenta si formarea capacitatii de a folosi aceste cunostinte pentru influentarea conduitei proprii si de grup si dezvoltarea spiritului de intrajutorare. se verifica modul de conducere, coordonare si interventie a fortelor participante. Exercitiile de evacuare reprezinta o oportunitate pentru firme si institutii de a-si verifica viabilitatea planurilor de evacuare a personalului.

- Urmarirea modului de indeplinire in teren a reglementarilor legale si ale actelor normative in vigoare, aducerea la cunostinta conducerii societatii a neregulilor constatate si a masurilor ce se impun pentru remedierea acestora, in baza unui referat semnat de luare la cunostinta;

- Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu, in vederea asigurarii unei inteventii operative in caz de incendiu a personalului de pe locul de munca in colaborare cu formatiile de interventie;

- Elaborarea dispozitiilor interne pentru stabilirea responsabilitatilor pe linia apararii impotriva incendiilor;

- Reprezentarea societatii cu ocazia executarii controalelor executate de catre cei in drept;

- Orice asistenta in domeniu;

- Livrarea de echipamente si instalatii specifice (stingatoare, hidranti interiori si exteriori, instalatii de semnalizare incendii, usi rezistente la foc si antifoc, trape pentru evacuarea fumului si gazelor fiebinti etc);

- Asigurarea verificarii in vederea intretinerii mijloacelor de interventie.